27/05/2024

Na een onafgebroken periode van groei viel het aantal uitzenduren en -krachten, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, de voorbije zes maanden licht terug.

De interimsector geldt als een goede voorspeller van een economische omslag. ‘Het verleden leert dat een dalende interimactiviteit steeds samenvalt met een krimp van de economische groei’, zegt Paul Verschueren, het hoofd van de studiedienst van Federgon in de krant.

Maar mogelijk is de daling het gevolg van de toenemende omzetting van tijdelijke (interim)contracten in vaste contracten. Dat kan dan weer te maken hebben met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt.

Behalve de vraag naar uitzendkrachten neemt ook het aanbod af, net omdat bepaalde profielen niet meer te vinden zijn.

Getuigenissen